Enlarge text
Print
IT-sikkerhed


IT-sikkerhed og anonymitet
Whistleblowerportalen bliver leveret af og er hostet hos Got Ethics A/S, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. 
 
Got Ethics A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder derfor lovgivningen om behandling af persondata samt god skik inden for området. 
 
Systemet logger ikke IP-adresser og benytter ikke cookies, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.
 
Hivs en indberetning er foretaget fra en computer, der er på Odsherred Kommunes netværk, er der en (teoretisk) risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i kommunens log. Denne (teoretiske) risiko kan elimineres ved at foretage anmeldelsen fra en computer, der ikke er på Odsherred Kommunes netværk.
 
Hvilke oplysninger bliver registreret?
Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette om alvorlige forhold som fx strafbare forhold som tyveri, underslæb og misbrug af økonomiske midler eller alvorlig overtrædelser af miljølovgivning, regler om magtanvendelse, sundhedslovgivningen m.v.
 
Hvis der modtages anmeldelser af mindre væsentlige forhold som fx overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik, en kollegas sygefravær, en enkeltstående fejludbetaling m.v., vil disse oplysninger straks blive slettet i IT-systemet.
 
Korrektion af registrerede oplysninger
Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny anmeldelse i systemet, hvor du henviser til den tidligere anmeldelse og beskriver, hvad der skal korrigeres.
 
Hvis du i forbindelse med oprettelsen af en anmeldelse har valgt at kunne følge med i sagen (for så vidt angår ikke-konfidentielle oplysninger), kan du korrigere oplysningerne ved at logge på systemet med dit sagsnummer og dit selvvalgte password.
 
Sletning af registrerede data
Registrerede data må kun opbevares så længe, der er behov for det. Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, vil oplysningerne blive slettet i systemet.