Enlarge text
Print

Info om persondatalovenInformation om persondataloven
Ifølge persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) skal personer gøres opmærksomme på, at personoplysninger, som oplyses til borgerrådgiveren, behandles elektronisk. 
 
Borgerrådgiveren behandler oplysninger, som indgives til whistleblowerordningen i Odsherred Kommune. Det kan ske, at dine personoplysninger indgives til whistleblowerordningen af andre. 
 
Formålet med at behandle personoplysninger, som indgives til whistleblowerordningen, er at undersøge eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Odsherred Kommune med henblik på at forebygge og afværge fejl og ulovligheder i Odsherred Kommunes borgerbetjening og administration. 
 
Behandlingen af dine personoplysninger sker af borgerrådgiveren. Det kan også ske, at borgerrådgiveren videresender dine personoplysninger til den relevante del af forvaltningen i Odsherred Kommune. 
 
Hvis borgerrådgiveren behandler dine personoplysninger, har du på baggrund af persondataloven mulighed for at gøre brug af følgende rettigheder:
  • Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger, der behandles elektronisk
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk
  • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet elektronisk i strid med lovgivningen
Datatilsynet er tilsynsmyndighed for enhver behandling af personoplysninger omfattet af persondataloven.