Enlarge text
Whistleblowerportal Odsherred Kommune

Whistleblowerportalen er en af flere indgange til whistleblowerordningen i Odsherred Kommune. 
 
Ordningen er vedtaget af Byrådet og forankret hos borgerrådgiveren, som er uafhængig af kommunens forvaltning. Her på portalen kan du som ansat i kommunen eller som samarbejdspartner give oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Odsherred Kommune. 
 
Hvis du ønsker at være anonym, anbefaler vi, at du giver oplysninger til whistleblowerordningen via denne portal. 
 
Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, som du vælger at give, som udgangspunkt vil blive videregivet til den eller de personer, som din indberetning vedrører. Det gælder også dit navn m.v., hvis du ikke vælger at være anonym.
Læs mere »

Hvad kan indberettes?
Kan du være anonym?
Information
Du kan bruge whistleblowerordningen, hvis du har viden eller begrundet mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Odsherred Kommune. 
 
Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold - også de forhold du ikke umiddelbart anser for meget vigtige.
 
Hvis du har mulighed for det, bedes du dokumentere dine oplysninger. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, bedes du vedhæfte dokumentet i digital form.
Du kan indgive oplysninger anonymt til whistleblowerportalen. Hvis du vil være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart som fx adresse eller telefonnummer - heller ikke i vedhæftede dokumenter.

Hvis du vil sikre dig 100% anonymitet, anbefales det, at du bruger et hjemmenetværk til at indberette fra, så din aktivitet ikke logges på kommunens netværk. 

Du kan vælge af følge med i sagen og få en opfølgende dialog med borgerrådgiveren. Det kan være en god idé at følge med i sagen, fordi borgerrådgiveren måske har behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med behandlingen af oplysningerne. Du kan stadig være anonym, selv om du følger sagen og er i dialog med borgerrådgiveren. Når du giver dine oplysninger, får du tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode.

Du finder mere information om whistleblowerordningen og offentlig ansattes ytringsfrihed ved at klikke på:
 
Justitsministeriets vejledning om offentlig ansattes ytringsfrihed.